SeeingAssistant Move dla Androida zaktualizowany

Poniżej informacja od producenta programu Seeing assistant Move. Jego poprawiona wersja dostępna jest już w sklepie Google Play – pobierz SeeingAssistant Move.

Oto lista nowości:

 • Liczne poprawki błędów.
 • Usprawniono interfejs aplikacji. Górna belka została usunięta.
 • dodano przycisk więcej opcji które w zależności od ustawień pojawiają się jako okno dialogowe albo z prawej strony ekranu.
 • Dodano kategorię Edukacja do Open Street Map.
 • Przyśpieszono pobieranie punktów z Open Street Map.
 • Dodano możliwość dopasowania punktów z Open Street Map do punktów z trasy.
 • Dodano możliwość monitorowania punktów z wybranych kategorii Open Street Map.
 • Dodano wykrywanie zakrętów na zarejestrowanych trasach.
 • Konfigurowalne parametry śledzenia.
 • pojawiły się  Konfigurowalne gesty potrząśnięcia.
 • Dodano możliwość wyboru silnika syntezy.
 • W profilach można zapisać bazy które mają zostać aktywowane wraz z nim.
 • Dodano obsługę beaconów: rejestrowanie zdarzeń na wejście w obszar oraz wyjście.
 • Dodano możliwość symulowania beacona.
 • W oknie pomocy dodano listę używanych dźwięków wraz z ich opisem.

Zachęcamy gorąco do zgłaszania uwag i sugestii do aplikacji.

 

Zespół Seeing Assistant

Napisz odpowiedź