Reha2015. Biuletyn pokonferencyjny do pobrania

Fundacja Szansa dla Niewidomych poinformowała, że ukazał się Biuletyn zawierający streszczenie dwudniowej konferencji i wystawy Reha for the Blind in Poland 2015. Publikacja nosi tytuł: „Jak widzieć więcej- medycyna, technologia i rehabilitacja idą nam z pomocą”. Zachęcam do pobrania i lektury. Format to niestety tylko PDF bez warstwy nawigacyjnej.

 

Pobierz Biulety Reha2015

 

Napisz odpowiedź