Pętla indukcyjna, jako ułatwienie dla osób z niedosłuchem

Prawdopodobnie największym mitem panującym na temat osób niedosłyszących jest ten, że osoby mające problemy ze słuchem potrzebują głośniejszego dźwięku i wystarczy do nich głośniej mówić. Jednakże nawet w przypadku niewielkiego ubytku odbiorczego (związanego uszkodzeniem ślimaka lub problemami na nerwowej drodze słuchowej) dochodzi do zaburzenia pracy układu słuchowego. Informacje słuchowe płynące do mózgu są ograniczone. Mózg „nie potrafi” z uzyskanych informacji wyfiltrować interesującego nas sygnału. Objawia się to nie tyle pogorszeniem słyszenia, co brakiem zrozumiałości mowy.
Jednym ze sposobów, który pomoże osobie słabosłyszącej, korzystającej z aparatu słuchowego w rozwiązaniu tego problemu w wielu sytuacjach, jest zastosowanie pętli indukcyjnej.

Pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną). Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.
Najczęściej pętle indukcyjne stosuje się w miejscach, gdzie panuje duży hałas, o dużym pogłosie lub po prostu tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy.

Pętle indukcyjne stosować można dosłownie wszędzie, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy. Jako jedyny system, może być on instalowany w miejscach indywidualnej obsługi klienta – dzięki temu, że nie wymaga dodatkowych odbiorników (odbiornikiem jest aparat słuchowy). Pętle stosować można więc w takich miejscach jak:

 • teatry, sale koncertowe, kina;
 • audytoria, aule, sale wykładowe, sale lekcyjne;
 • kościoły, miejsca modlitwy;
 • pokoje telewizyjne (w domach opieki, szpitalach itp.);
 • punkty obsługi, kasy biletowe, punkty informacyjne, recepcje hotelowe;
 • taksówki, autobusy, samoloty;
 • muzea, wystawy;
 • mieszkania, personalne niewielkie pętle do telefonów komórkowych, telefony interkomowi itp.

Posłuchajmy, co daje pętla indukcyjna osobie słabosłyszącej.

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu przewodu tworzącego pętlę oraz ze specjalnego wzmacniacza pętli indukcyjnej. Do wzmacniacza podłączone jest źródło dźwięku – mikrofon, system nagłośnieniowy sali, CD, telewizor itp. Po odpowiednim wzmocnieniu, wzmacniacz podaje na przewód pętli sygnał w postaci prądu. Prąd płynący przez przewód wytwarza zmienne pole magnetyczne wewnątrz pętli, które jest odbierane przez cewkę telefoniczną (T) aparatu słuchowego lub specjalny odbiornik indukcyjny.
Po przełączeniu aparatu słuchowego z mikrofonu (M) na cewkę telefoniczną (T), cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Sygnał z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy.

Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się tylko wyraźnym, użytecznym sygnałem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz.

Faktem jest, iż do prawidłowego słyszenia osoby niedosłyszące, korzystające z aparatów słuchowych potrzebują nie tyle głośniejszego sygnału, ale wyeliminowania zakłóceń i zniekształceń zewnętrznych, a w szczególności pogłosu, który aparat słuchowy dodatkowo zwiększa. Pętla indukcyjna pozwala na zwiększenie zrozumiałości mowy nawet o 70% i w większości przypadków pozwala na 100% zrozumiałości wypowiedzi osoby mówiącej.

Najważniejsze zalety płynące ze stosowania pętli indukcyjnych to:

 • Dźwięk jest w pełni dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy.
 • Z jednego systemu może korzystać nieograniczona liczba osób
 • Odbiornikiem jest sam aparat słuchowy, nie ma konieczności stosowania kosztownych i mało higienicznych odbiorników zewnętrznych.
 • Spośród wszystkich systemów wspomagających są najbardziej ekonomiczne i wszechstronne.

Miejsce, w którym zainstalowany jest system z pętlą indukcyjną powinien być oznaczony międzynarodowym symbolem.

Międzynarodowe oznakowanie pętli indukcyjnej

Wszelkie projekty i instalacje systemów z pętlą indukcyjną powinny być wykonywane tylko przez doświadczone i odpowiednio przeszkolone osoby, zgodnie z obowiązującą normą IEC 60118-4.

Napisz odpowiedź