Odtwarzacz Audio On-line. Nowa funkcja Serwisu Wypożyczeń DZDN

Od dawna wiadomo, że Serwis wypożyczeń on-line Działu Zbiorów dla Niewidomych  Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oferuje zarejestrowanym Użytkownikom szereg przydatnych rozwiązań, których zasięg wykracza już dawno poza możliwość jedynie znalezienia i pobrania książek. Ostatnią nowością, jaka została wprowadzona przez Zespół Serwisu DZDN, jest  Odtwarzacz AudioOn-line, dzięki któremu można słuchać książek, nie opuszczając Platformy DZDN. Działa on stabilnie i szybko, przy czym oferuje wszystkie istotne funkcje, znane z przenośnych odtwarzaczy DAISY/MP3.

Jak czytać

Wystarczy kliknąć w stosowną opcję Słuchaj w odtwarzaczu audio on-line, która pojawia się przy książkach DAISY/MP3. Przekierowani zostaniemy na stronę Odtwarzacza.

Sposób obsługi Odtwarzacza

Nawigacja po książce może się odbywać w dwojaki sposób: poprzez przyciski dostępne na stronie oraz klawisze nawigacyjne przejmowane przez przeglądarkę (konieczne jest wejście w tzw. Tryb formularza (Windows), albo wyłączenie Quick-Nav (Mac OS). sposób: poprzez przyciski dostępne na stronie oraz  Poniżej stosowna informacja z Systemu Pomocy Serwisu Wypożyczeń On-line DZDN.

Jeżeli używane urządzenie posiada klawiaturę, wygodne może okazać się korzystanie z klawiszy skrótu do wywoływania funkcji odtwarzacza, zamiast przeznaczonych do tego przycisków na stronie.
Niektóre klawisze skrótu, np. klawisze strzałek, mogą być przechwytywane przez używane oprogramowanie odczytujące ekran, więc aby ich używać, może okazać się konieczne tymczasowe wyłączenie trybu czytania na stronie odtwarzacza.
Klawisze funkcyjne powinny działać w trybie odczytu strony programu czytającego ekran, ale mogą być przechwytywane przez przeglądarkę internetową.
Do każdej funkcji przypisane są dwa alternatywne klawisze skrótu:

 • Odtwarzaj / pauza – esc lub f4
 • Wstecz 10 sek. – strzałka w lewo lub f5
 • Do przodu 10 sek. – strzałka w prawo lub f6
  Wstecz 1 min. – shift+strzałka w lewo lub shift+f5
  Do przodu 1 min. – shift+strzałka w prawo lub shift+f6
  Ciszej – strzałka w dół lub f7
  Głośniej – strzałka w górę lub f8
  Wolniej – shift+strzałka w dół lub shift+f7
  Szybciej – shift+strzałka w górę lub shift+f8
  Spis treści – alt+s lub f9

Źródło: Serwis Wypożyczeń On-line DZDN.

 

Napisz odpowiedź