NVDA 2017.4 wydany

Swoją premierę miała ostatnio kolejna – ostatnia w tym roku wersja darmowego screenreadera NVDA oznaczona numerem 2017.4. Główne zmiany to usprawnienia w obsłudze stron internetowych (Mozilla Firefox i Google Chrome) oraz jeszcze lepsze wsparcie Windows 10.

Nowości

 • W trybie czytania, można przeskoczyć poza koniec lub do początku punktów orientacyjnych przy użyciu komendy przeskocz na koniec/początek kontenera (przecinek/shift+przecinek).
 • W przeglądarkach Firefox, Chrome i Internet Explorer, szybka nawigacja do pól edycyjnych i kontrolek formularzy, uwzględnia pola edytowalne Rich Text (np. contentEditable).
 • W przeglądarkach internetowych lista elementów może wyświetlać kontrolki formularzy i przyciski.
 • Wczesne wsparcie odczytywania i interaktywnej nawigacji treści matematycznych dla książek Kindle z dostępną matematyką.
 • Wstępna obsługa Windows 10 na procesorach ARM64.
 • Dodana obsługa czytnika książek Azardi.
 • Informacje o wersji dodatków są zgłaszane podczas ich aktualizacji.
 • Dodana obsługa nowych parametrów wiersza poleceń tworzących przenośną kopię NVDA.
 • Obsługa Microsoft Edge uruchomionego wewnątrz strażnika aplikacji Windows Defender.
 • Podczas pracy na laptopie lub tablecie, NVDA zgłosi podłączenie lub odłączenie ładowarki, oraz zmianę orientacji ekranu.
 • Nowy język: macedoński.
 • Nowe tablice brajlowskie: chorwacki stopień 1, wietnamski stopień 1.
 • Dodana obsługa monitora brajlowskiego Actilino produkcji Handy Tech.
 • Obsługiwane jest wprowadzanie brajla na monitorach Handy Tech.

Zmiany

 • Najstarszy system operacyjny obsługiwany przez NVDA to od teraz Windows 7 z Service Pack 1, albo Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1.
 • Okna dialogowe stron www w Firefox i Chrome używają automatycznie trybu czytania, chyba, że znajdują się wewnątrz aplikacji web.
 • W trybie czytania, przemieszczanie się między elementami przy pomocy tabulatora lub klawiszy szybkiej nawigacji, nie oznajmia wychodzenia z kontenerów, takich jak listy i tabele, co czyni nawigację bardziej efektywną.
 • W trybie czytania dla Firefox i Chrome, nazwy grup pól formularzy są wypowiadane przy wchodzeniu w ich obręb z użyciem klawiszy szybkiej nawigacji lub tabulatora.
 • W trybie czytania, komenda szybkiej nawigacji przechodzenia do obiektów zagnieżdżonych (o i Shift+o) teraz ?uwzględnia elementy audio i video oraz elementy z rolami aria application i dialog.
 • Espeak-ng został zaktualizowany do wersji 1.49.2, co rozwiązuje pewne problemy z wytwarzaniem wydań produkcyjnych.
 • Po trzecim wywołaniu polecenia odczytania paska stanu, jego zawartość jest kopiowana do schowka.
 • Przypisując zdarzenia do klawiszy na monitorze Baum, można ograniczyć definicję do konkretnego modelu (np. VarioUltra czy Pronto).
 • Nieprzypisana do klawisza komenda została dodana do trybu czytania, umożliwiająca przełączanie zgłaszania tabel układu treści. Można ją znaleźć w kategorii tryb czytania w oknie zdarzeń wejścia.
 • Translator brajlowski Liblouis został zaktualizowany do wersji 3.3.0.

Szczegóły na stronie NVDA.pl

Źródło: NVDA.pl

Napisz odpowiedź