NVDA 2017.1- lista nowości

Dziś pojawiła się najnowsza wersja darmowego czytnika ekranu NVDA, oznaczona numerem 2017.1. Główną wprowadzoną nowością jest możliwość czytania książek za pośrednictwem aplikacji Kindle PC. To ogromny krok w rozwoju screenreaderów, chociaż obiektywnie trudno mi jeszcze powiedzieć, jak zostało to zaimplementowane. Pomijam fakt, że dla polskiego Czytelnika czytanie poprzez Kindle nie ma aż takiego znaczenia, gdyż nie ma u nas polskiego sklepu Amazon

Poniżej szczegóły.

NVDA 2017.1 – nowe funkcje

  • Obsługa czytania i nawigacji książek w Kindle dla PC wersja 1.19, włączając w to dostęp do linków, przypisów, grafik, podświetlonego tekstu i notatek użytkownika. Więcej informacji dostępne w rozdziale Kindle dla PC podręcznika NVDA.
  • W Microsoft Word mogą być zgłaszane typ podziału sekcji i numer sekcji. Jest to włączane przy pomocy opcji “Zgłaszaj numery stron” w oknie formatowania dokumentów.
  • W Microsoft Word kolumny tekstu mogą być zgłaszane. Jest to włączane przy pomocy opcji “Zgłaszaj numery stron” w oknie formatowania dokumentów.
  • Podczas kopiowania arkusza w Microsoft Excel, zapamiętywane są nagłówki kolumn i wierszy. (
  • W Microsoft Excel, komenda zgłaszania położenia kursora przeglądu (desktop: NVDA+numpadDelete, laptop: NVDA+delete), zgłasza nazwę arkusza i położenie komórki.
  • Automatyczna zmiana języka jest obsługiwana w Wordpad.
  • Komenda znajdowania w NVDA (NVDA+control+f) jest obsługiwana w trybie czytania w Microsoft Edge.
  • Szybka nawigacja po przyciskach w trybie czytania (b i shift+b) jest obsługiwana w Microsoft Edge.
  • Nawigacja wewnątrz tabel w trybie czytania jest obsługiwana w Microsoft Edge.
  • Zostało dodane Pole wyboru do ustawień brajla, pozwalające włączyć lub wyłączyć migotanie kursora brajlowskiego. Poprzednio wartość zero była używana, aby to osiągnąć. Teraz nie jest już to konieczne. Przy okazji, minimalna częstotliwość migotania kursora brajla to obecnie 200ms. Niższe wartości tego ustawienia zostaną podniesione do 200ms.Źródło: NVDA Projec

Napisz odpowiedź