JAWS2018 Dostępny

Jak co roku, na przełomie sierpnia i września firma Freedom Scientific opublikowała nową wersję JAWS, najpierw, jako  wersję beta, a następnie, jako oficjalną aplikację.

Zmiana numeracji wersji JAWS

Od teraz, JAWS będzie numerowany wykorzystując liczbę roku, w którym jest sprzedawany, zamiast numeru arbitralnego. Można o tym powiedzieć, że jest to model JAWS 2018, wychodzący tej jesieni, tak jak ma to miejsce w przypadku samochodów. Wersje ZoomText i Fusion, które zostaną wydane po tej nowej wersji JAWS 2018, będą także miały tę samą numerację 2018. Uprości to sprawdzanie, które wersje aplikacji ze sobą współdziałają i kiedy były one wydane.
Wychodzi więc na to, że jesienią będzie ukazywała się wersja numerowana już na następny rok. Tak więc po wersji JAWS 18, nadchodzi teraz JAWS 2018.

Wsparcie dla nowej przeglądarki Microsoft Edge

JAWS 2018 wprowadza wsparcie dla Edge, najnowszej przeglądarki internetowej firmy Microsoft, dodanej do Windows 10. Aby używać JAWS z Edge, należy uruchomić Windows 10 z aktualizacją Creators (wersja 1703) lub nowszą. Niestety nie działają w niej wszystkie funkcje czytnika ekranu, które oferowane są w innych przeglądarkach. Chodzi o:

  • zaznaczanie i kopiowanie przy pomocy wirtualnego kursora,
  • znaczniki położenia,
  • Inteligentną nawigację,
  • Elastyczne przeglądanie Web i ustawienia specyficzne dla domeny.

Podręczne OCR dodaje obsługę do kamer Freedom Scientific i skanerów

Funkcja Podręczne OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków), która pozwala nam czytać tekst z niedostępnych dokumentów PDF otwartych w Adobe Reader albo tekst obrazów na ekranie, została rozszerzona do rozpoznawania plików obrazów oraz obrazów pozyskiwanych za pomocą czytającej kamery Freedom Scientific’s PEARL® lub ze skanerów płaskich.

Całkowicie nowy instalator

Proces instalacji JAWS został całkowicie przeprojektowany, by wykorzystać nowoczesne technologie. Został uproszczony do kilku dialogów i oferuje szybsze pobieranie i instalowanie różnych komponentów. Instalator ma teraz własne udźwiękowienie, i nie ma konieczności używania ograniczonej czasowo wersji JAWS. Jeśli zdarzy się uruchomić instalator 2018, przy działającej starszej wersji JAWS, własne udźwiękowienie instalatora pozostanie wyciszone, co pozwala używać do czytania tej poprzedniej wersji JAWSa.

opcje oznajmiania wirtualnego kursora

Gdy czytamy treści za pomocą wirtualnego kursora, JAWS ostrzega nas o początku lub końcu różnych elementów takich jak: listy, tabele i regiony. Dzięki obsłudze przez JAWS znaczników ARIA, twórcy stron internetowych coraz bardziej uświadamiają sobie, czym jest dostępne projektowanie, jednak ilość dodatkowych informacji dostarczonych przez wirtualny kursor może być przytłaczająca, gdy chcemy skupić się na zawartości strony. Aby ułatwić określenie, co ma być wypowiadane, JAWS oferuje teraz trzy poziomy oznajmiania wirtualnego kursora, dając nam możliwość określania jak dużo szczegółów chcemy słyszeć, gdy czytamy różne strony internetowe.

Opcja “Automatyczne czytanie dokumentu i strony Web po załadowaniu” dodana do Centrum ustawień

Do Centrum Szybkich ustawień została dodana Opcja, która określa, czy JAWS automatycznie rozpoczyna czytanie po załadowaniu dokumentu PDF lub strony internetowej. Poprzednio, była ona dostępna jedynie dla użytkowników Fusion, ale została ona rozszerzona dla użytkowników, którzy używają samego JAWS.
Gdy opcja jest zaznaczona, JAWS automatycznie rozpoczyna czytanie stron internetowych i dokumentów PDF po ich wczytaniu. Wyłączamy tę opcję, jeśli nie chcemy, by JAWS automatycznie rozpoczynał czytanie, jeśli używamy JAWS w połączeniu z oprogramowaniem powiększającym, ponieważ fokus bywa niespodziewanie przenoszony na początek, w trakcie, gdy korzystamy z myszy do nawigowania po dokumencie.

Obsługa głosów Microsoft Mobile w Windows 10

JAWS współpracuje teraz z głosami Microsoft Mobile, nowym interfejsem Microsoft zaprogramowanym dla Uniwersalnej platformy Windows. Jeśli uruchomimy JAWS w Windows 10, nowy profil głosowy Microsoft Mobile będzie dostępny w oknie dialogowym Ustawienia głosów i w oknie Wybierz profil (CTRL+INSERT+S) . Dostępne głosy są zależne od zainstalowanej wersji językowej Windows. Dla języka polskiego, dostępne są dwa głosy: Paulina i Adam. Dodatkowe głosy można dodać, przez pobierany pakiet językowy, który można zainstalować za pomocą ustawień językowych i regionalnych.

Zaktualizowany translator brajla Liblouis

JAWS 2018 zawiera wersję 3.2.0 popularnego translatora brajla Liblouis. Oferuje on naszym użytkownikom najnowsze aktualizacje translatora dla pełnego i skrótowego brajla: Unified English Braille (UEB) oraz poprawki dla innych tablic językowych.

Usprawnienia przełączania języka w JAWS

Jeśli dokument lub strona internetowa zawiera tekst w języku, który jest inny niż podstawowy język JAWS, to JAWS może automatycznie przełączyć się na właściwy język, jeśli aktualny profil głosowy zawiera właściwy głos i autor dokumentu użył poprawnych znaczników do zmiany języka. Chociaż, większość międzynarodowych wersji JAWS, domyślnie wyłącza automatyczne przełączanie języka, wymagając od użytkowników, by ręcznie zmieniali język w celu dopasowania do tekstu dokumentu. Gdy ręcznie zmieniamy języki, albo przez zmianę aktywnego profilu głosowego albo używając okna Zmień język (CTRL+Klawisz WINDOWS+L), JAWS czyta teraz tylko tekst dokumentu lub strony internetowej używając wybranego języka, ale nadal czyta komunikaty JAWS, menu aplikacji i okna dialogowe, używając języka podstawowego.
Rozwijanie akronimów przy literowaniu wyrazów

Gdy nawigujemy po stronie internetowej przy pomocy wirtualnego kursora i napotkamy wyraz, który zawiera rozwinięcie akronimu, wciśnięcie INSERT+NUMERYCZNE 5 (CAPS LOCK+K) w układzie laptop) dwa razy szybko, by przeliterować bieżący wyraz, teraz mówi też akronim lub skrót.

Czytanie okien dialogowych w nowoczesnych aplikacjach

Gdy okno dialogowe, jest wyświetlane w aplikacji desktopowej, można wcisnąć INSERT+B, by JAWS przeczytał całą zawartość tego okna dialogowego. Polecenie to działa też teraz w aplikacjach takich jak Poczta, Sklep, oraz Edge, do czytania zawartości różnych wyskakujących okien.

Czytaj więcej

JAWS 18 – lista nowości na stronach Altix

Źródło: Altix, Freedom Scientific.

 

Napisz odpowiedź