Aktywny Samorząd w 2016 r.

Dobra informacja dla wszystkich zainteresowanych dotacjami na zakup sprzętu komputerowego, również tego wyspecjalizowanego. W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. W chwili pisania tej wiadomości, samorządy lokalne podpisują z Funduszem stosowne umowy na realizację Programu.

W niektórych regionach, wnioski przyjmowane są już od połowy marca, w innych trzeba czekać aż do maja, albo czerwca. O wszystkim decydują lokalne oddziały MOPR i PCPR.

Tak jak w latach poprzednich, również w tym roku będzie możliwa pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1. W Zadaniu 2 natomiast PFRON zakłada możliwość dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Kwoty dofinansowania

Maksymalne kwoty dofinansowania odpowiednio w Zadaniu nr 1:
• dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
oraz w Zadaniu nr 2:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
Uwaga: z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w Module I, Obszar B, Zadanie nr 1 co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Więcej szczegółów na Stronach PFRON.

 

O tym, co polecamy rozważyć, myśląc o zakupie sprzętu określonego rodzaju, będziemy sukcesywnie pisać za jakiś czas.

 

Napisz odpowiedź